Ngày Đăng : 21-12-2018  -  Xem Tin : 290

TRẠI VƯỢT BẬC A NẬU ĐÀ LA - 2018

Thấm thoát, một năm tu học nữa lại trôi qua.Bao chông gai thử thách không làm chùn bước tiến của áo lam đơn vị chúng ta. Dẫu Phật sự đa đoan, việc học tại trường, việc làm nơi công sở nhiều vô số. Nhưng hết thảy mọi người hôm nay đều vân tập về chùa Pháp Thanh tham dự trại vượt bậc A Nậu Đà La 2018

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trại vượt bậc đã diễn ra trong không khí thật trang nghiêm nơi chùa tổ Pháp Thanh - Xã Tân Thanh, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. Suốt 36h trại là suốt khoảng thời gian ACE đơn vị sống trong tinh thần lục hòa, trong chánh niệm, trong sự thương yêu của Thầy tổ. Trại là Phật sự đã hoạch định để các em đoàn sinh thi kết khóa vượt bậc, và thông qua trại BHT đồng tổ chức Lễ cầu nguyện và tưởng niệm Ân Sư viên tịch của đơn vị, nhằm tôn vinh tinh thần cầu báo Tứ Trọng Ân trên tinh thần người con Phật. 

36h trại thật ấm cúng, sinh động và chan chứa niềm xúc động khi trại diễn ra nơi chùa tổ thiêng liêng này. Trại sinh cũng đã hoàn thành kỳ thi của mình. Sống chan hòa trong gió, trong tiếng lá dừa reo nơi miền Tây sông nước Phù sa, dưới mái chùa Pháp Thanh mà tưởng như tại trú xứ Hưng Phước thân thương quen thuộc.Kỳ này các em được Phát nguyện chính thức được tổ chức GĐPTVN kết nạp. Bác Gia trưởng nhân danh tổ chức công nhận các em và gửi niềm tin vào sự đóng góp của các em cho tổ chức, cho đơn vị. Các đoàn cũng hân hoan khi đoàn đưa các em lên đoàn và đoàn nhận các em về đoàn. Vừa vui vừa cảm động khi các em gắn bó bao năm vớ đoàn. Trại đã diễn ra, đã kết thúc trong niểm hỷ lạc và viên thành. Dưới là hính ảnh của trại kính ời quý vị cùng xem qua.

1-Cong-trinh-1

1-Cong-trinh-10

1-Cong-trinh-11

1-Cong-trinh-12

1-Cong-trinh-13

1-Cong-trinh-14

1-Cong-trinh-15

1-Cong-trinh-16

1-Cong-trinh-17

1-Cong-trinh-18

1-Cong-trinh-19

1-Cong-trinh-2

1-Cong-trinh-20

1-Cong-trinh-3

1-Cong-trinh-4

1-Cong-trinh-5

1-Cong-trinh-6

1-Cong-trinh-7

1-Cong-trinh-8

1-Cong-trinh-9

2-Kmac-21

2-Kmac-22

2-Kmac-23

2-Kmac-24

2-Kmac-25

2-Kmac-26

2-Kmac-27

2-Kmac-28

2-Kmac-29

2-Kmac-30

2-Kmac-31

2-Kmac-32

2-Kmac-33

2-Kmac-34

2-Kmac-35

2-Kmac-36

2-Kmac-37

2-Kmac-38

2-Kmac-39

2-Kmac-40

2-Kmac-41

2-Kmac-42

2-Kmac-43

2-Kmac-44

3-Thi-100

3-Thi-101

3-Thi-102

3-Thi-103

3-Thi-104

3-Thi-105

3-Thi-106

3-Thi-107

3-Thi-108

3-Thi-109

3-Thi-110

3-Thi-111

3-Thi-112

3-Thi-113

3-Thi-114

3-Thi-115

3-Thi-116

3-Thi-117

3-Thi-118

3-Thi-119

3-Thi-120

3-Thi-121

3-Thi-122

3-Thi-123

3-Thi-124

3-Thi-125

3-Thi-126

3-Thi-127

3-Thi-45

3-Thi-46

3-Thi-47

3-Thi-48

3-Thi-49

3-Thi-50

3-Thi-51

3-Thi-52

3-Thi-53

3-Thi-54

3-Thi-55

3-Thi-56

3-Thi-57

3-Thi-58

3-Thi-59

3-Thi-60

3-Thi-61

3-Thi-62

3-Thi-63

3-Thi-64

3-Thi-65

3-Thi-66

3-Thi-67

3-Thi-68

3-Thi-69

3-Thi-70

3-Thi-71

3-Thi-72

3-Thi-73

3-Thi-74

3-Thi-75

3-Thi-76

3-Thi-77

3-Thi-78

3-Thi-79

3-Thi-80

3-Thi-81

3-Thi-82

3-Thi-83

3-Thi-84

3-Thi-85

3-Thi-86

3-Thi-87

3-Thi-88

3-Thi-89

3-Thi-90

3-Thi-91

3-Thi-92

3-Thi-93

3-Thi-94

3-Thi-95

3-Thi-96

3-Thi-97

3-Thi-98

3-Thi-99

4-Com-128

4-Com-129

4-Com-130

4-Com-131

4-Com132

5-Lua-trai-133

5-Lua-trai-134

5-Lua-trai-135

5-Lua-trai-136

5-Lua-trai-137

5-Lua-trai-138

5-Lua-trai-139

5-Lua-trai-140

5-Lua-trai-141

5-Lua-trai-142

5-Lua-trai-143

5-Lua-trai-144

5-Lua-trai-145

5-Lua-trai-146

5-Lua-trai-147

5-Lua-trai-148

5-Lua-trai-149

5-Lua-trai-150

5-Lua-trai-151

5-Lua-trai-152

5-Lua-trai-153

5-Lua-trai-154

5-Lua-trai-155

5-Lua-trai-156

5-Lua-trai-157

5-Lua-trai-158

5-Lua-trai-159

5-Lua-trai-160

5-Lua-trai-161

5-Lua-trai-162

5-Lua-trai-163

5-Lua-trai-164

5-Lua-trai-165

5-Lua-trai-166

5-Lua-trai-167

5-Lua-trai-168

5-Lua-trai-169

5-Lua-trai-170

5-Lua-trai-171

5-Lua-trai-172

5-Lua-trai-173

5-Lua-trai-174

5-Lua-trai-175

6-Tuong-niem-176

6-Tuong-niem-177

6-Tuong-niem-178

6-Tuong-niem-179

6-Tuong-niem-180

6-Tuong-niem-181

6-Tuong-niem-182

6-Tuong-niem-183

6-Tuong-niem-184

6-Tuong-niem-185

6-Tuong-niem-186

6-Tuong-niem-187

6-Tuong-niem-188

6-Tuong-niem-189

6-Tuong-niem-190

6-Tuong-niem-191

6-Tuong-niem-192

6-Tuong-niem-193

6-Tuong-niem-194

6-Tuong-niem-195

6-Tuong-niem-196

6-Tuong-niem-197

6-Tuong-niem-198

6-Tuong-niem-199

6-Tuong-niem-200

6-Tuong-niem-201

6-Tuong-niem-202

6-Tuong-niem-203

7-The-duc-204

7-The-duc-205

7-The-duc-206

7-The-duc-207

7-The-duc-208

7-The-duc-209

7-The-duc-210

7-The-duc-211

7-The-duc-212

8-Phnguyen-LDoan-212

8-Phnguyen-LDoan-213

8-Phnguyen-LDoan-214

8-Phnguyen-LDoan-215

8-Phnguyen-LDoan-216

8-Phnguyen-LDoan-217

8-Phnguyen-LDoan-218

8-Phnguyen-LDoan-219

8-Phnguyen-LDoan-220

8-Phnguyen-LDoan-221

8-Phnguyen-LDoan-222

8-Phnguyen-LDoan-223

8-Phnguyen-LDoan-224

8-Phnguyen-LDoan-225

8-Phnguyen-LDoan-226

8-Phnguyen-LDoan-227

8-Phnguyen-LDoan-228

8-Phnguyen-LDoan-229

8-Phnguyen-LDoan-230

8-Phnguyen-LDoan-231

8-Phnguyen-LDoan-232

8-Phnguyen-LDoan-233

8-Phnguyen-LDoan-234

8-Phnguyen-LDoan-235

8-Phnguyen-LDoan-236

8-Phnguyen-LDoan-237

8-Phnguyen-LDoan-238

8-Phnguyen-LDoan-239

8-Phnguyen-LDoan-240

8-Phnguyen-LDoan-241

8-Phnguyen-LDoan-242

8-Phnguyen-LDoan-243

8-Phnguyen-LDoan-244

8-Phnguyen-LDoan-245

8-Phnguyen-LDoan-246

8-Phnguyen-LDoan-247

8-Phnguyen-LDoan-248

8-Phnguyen-LDoan-249

8-Phnguyen-LDoan-250

8-Phnguyen-LDoan-251

8-Phnguyen-LDoan-252

8-Phnguyen-LDoan-253

8-Phnguyen-LDoan-254

8-Phnguyen-LDoan-255

8-Phnguyen-LDoan-256

8-Phnguyen-LDoan-257

8-Phnguyen-LDoan-258

8-Phnguyen-LDoan-259

8-Phnguyen-LDoan-260

8-Phnguyen-LDoan-261

8-Phnguyen-LDoan-262

8-Phnguyen-LDoan-263

8-Phnguyen-LDoan-264

8-Phnguyen-LDoan-265

8-Phnguyen-LDoan-266

8-Phnguyen-LDoan-267

8-Phnguyen-LDoan-268

8-Phnguyen-LDoan-269

8-Phnguyen-LDoan-270

8-Phnguyen-LDoan-271

8-Phnguyen-LDoan-272

8-Phnguyen-LDoan-273

8-Phnguyen-LDoan-274

8-Phnguyen-LDoan-275

8-Phnguyen-LDoan-276

8-Phnguyen-LDoan-277

8-Phnguyen-LDoan-278

8-Phnguyen-LDoan-279

8-Phnguyen-LDoan-280

8-Phnguyen-LDoan-281

8-Phnguyen-LDoan-282

9-Be-mac-283

9-Be-mac-284

9-Be-mac-285

9-Be-mac-286

9-Be-mac-287

9-Be-mac-288

9-Be-mac-289

9-Be-mac-290

9-Be-mac-291

9-Be-mac-292

9-Be-mac-293

9-Be-mac-294

9-Be-mac-295


9-Be-mac-299

9-Be-mac-300

9-Be-mac-301

9-Be-mac-302

9-Be-mac-303

9-Be-mac-304

9-Be-mac-305

9-Be-mac-2989-Be-mac-296

9-Be-mac-297

 

  Ngày Đăng : 21-12-2018  -  Xem Tin : 290
Gửi bình luận :
Tên :     

Email :   

Nội dung :

Video

Đăng ký nhận tin
Anh chị em không có thời gian để ghé thăm thường xuyên. Hãy đăng ký để được nhận thông báo có bài viết mới qua email.Liên Kết WebSite
Thống Kê
Tổng Truy Cập : 92646
Truy Cập Trong Ngày : 6