Ngày Đăng : 19-05-2014  -  Xem Tin : 676

Cõi Trời Sướng Quá Khó Tu

Hành thập Thiện chắc chắn là được sinh lên cỏi trời.Theo kinh TƯƠNG ƯNG (kinh thứ 5 phẩm Tăng Thượng) thì có 4 khu vườn thọ dục như ý không khuyết thiếu với bất cứ ai:
1.- VƯỜN NAN ĐÀ BÀN NA: Bước vào vườn là tiếp thu nguồn năng lượng thọ dụng mọi cuộc vui hoàn toàn như ý mong cầu của nam lẩn nữ không kể ngày đêm.
2.- VƯỜN THÔ SÁP: Bước vào vườn tự nhiên thân thể hình dáng đổi thay như ý không ai nhìn ra ai nên ăn chơi xả láng mà không còn lo lắng điều chi.
3.- VƯỜN TRÚ DẠ: Vừa bước vào vườn tùy theo trí và duyên theo điều dục chi thận thể môi trưởng hoàn cảnh chuyển theo để phục vụ cuộc vui không còn kể gì đến thời gian đến khi hết fuc1 lại theo nghiệp bị đọa đày.
4.- VƯỜN TẠP CHỦNG: Không kể thứ bậc giai cấp cứ khoái thích thì thọ dung.mình có thể hưởng cảnh của vua chúa đại thần ,quý ngài cũng có thể vui theo đám dân giả không có ngăn ngại thời gian khong gian giai cấp gì cả.
LẠI CÓ 4 CÁI AO:
1,-AO TẮM NAN ĐÀ: Mới bước xuống ao khoái thích tràn ngập cảm hứng không sụt giảm.
2.- AO TẮM NAN ĐÀ ĐÃNH: Thật là cảnh Tắm tiên nam nử bình đẳng mình muốn đối tượng như thế nào đối tượng liền biến hoa theo sở thích để phục vụ đúng mức.
3.- AO TẮM TÔ MA: GiỐNG như cỏi người từ hình tướng đến cảnh thọ dục luôn luôn như ý như sở cầu.
4,- AO TẮM HOAN DUYỆT: Thỏa mãn dục lạc trên những tiêu chí cao thượng trí tuệ thanh tạo.
Đặc biệt là muốn hưởng bao lâu không hạn cuộc nên quên cả ngày tháng đấn khi hết phước tướng suy hiện biết cảnh giời mình sẽ đến hồi đó có ăn năn cũng đã muộn.
Do vậy là Phật tử thì không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng trên hạnh phúc mà phải nổ lực tấn tu đến chổ giải thoát giác ngộ vậy./.

  Ngày Đăng : 19-05-2014  -  Xem Tin : 676
Gửi bình luận :
Tên :     

Email :   

Nội dung :

Video

Đăng ký nhận tin
Anh chị em không có thời gian để ghé thăm thường xuyên. Hãy đăng ký để được nhận thông báo có bài viết mới qua email.Liên Kết WebSite
Thống Kê
Tổng Truy Cập : 81927
Truy Cập Trong Ngày : 8