• Bài 1: Nước uống.
  Người ta có thể nhịn đói hàng tuần nhưng không thể nhịn khát vài ngày…. Vì lý do này nên chúng tôi xin được giúp quý anh chị em bổ sung thêm kiến thức của quý anh chị em để quý anh chị em có thể mưu sinh và thoát hiểm vào những lúc khó khăn. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
 • Bài 7: Thực phẩm (Nấm ở Việt Nam)
  "Có thực mới vực được đạo", chúng tôi nghĩ thực phẩm khá quan trọng trong mưu sinh thoát hiểm. Con người chết vì khát, vì đói chứ không ai chết vì lạc đường, thiếu lửa..... Vì thế chúng tôi xin được giới thiệu bài 2 là thực phẩm cho quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
 • Bài 3: Thực phẩm. (tiếp theo)
  "Có thực mới vực được đạo", chúng tôi nghĩ thực phẩm khá quan trọng trong mưu sinh thoát hiểm. Con người chết vì khát, vì đói chứ không ai chết vì lạc đường, thiếu lửa..... Vì thế chúng tôi xin được giới thiệu bài 2 là thực phẩm cho quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
 • Bài 4: Thực phẩm. (tiếp theo)
  "Có thực mới vực được đạo", chúng tôi nghĩ thực phẩm khá quan trọng trong mưu sinh thoát hiểm. Con người chết vì khát, vì đói chứ không ai chết vì lạc đường, thiếu lửa..... Vì thế chúng tôi xin được giới thiệu bài 2 là thực phẩm cho quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
 • Bài 2: Thực phẩm.
  "Có thực mới vực được đạo", chúng tôi nghĩ thực phẩm khá quan trọng trong mưu sinh thoát hiểm. Con người chết vì khát, vì đói chứ không ai chết vì lạc đường, thiếu lửa..... Vì thế chúng tôi xin được giới thiệu bài 2 là thực phẩm cho quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
 • Bài 5: Thực phẩm (tiếp theo)
  "Có thực mới vực được đạo", chúng tôi nghĩ thực phẩm khá quan trọng trong mưu sinh thoát hiểm. Con người chết vì khát, vì đói chứ không ai chết vì lạc đường, thiếu lửa..... Vì thế chúng tôi xin được giới thiệu bài 2 là thực phẩm cho quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em bắt đầu!
Video

Đăng ký nhận tin
Anh chị em không có thời gian để ghé thăm thường xuyên. Hãy đăng ký để được nhận thông báo có bài viết mới qua email.Liên Kết WebSite
Thống Kê
Tổng Truy Cập : 100958
Truy Cập Trong Ngày : 3